Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Současnost obce

Obyvatelstvo

Statistiky (platné k 01.10.2009)

Celkový počet obyvatel 736
Počet mužů nad 15 let 307
Počet chlapců do 15 let 59
Počet žen nad 15 let 311
Počet dívek do 15 let 59
 
Poloha

Obec se nachází na hranici okresu Hradec Králové s okresy Jičín a Nymburk sedm kilometrů od Nového Bydžova směrem na Jičín.

Školy v obci

Obec zřizuje základní a mateřskou školu a svoje výukové centrum tu má Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově.

Mateřská škola

Mateřská škola je dvoutřídní, navštěvují ji děti z naší obce a autobusem se svážejí děti z Lužce nad Cidlinou, Skochovic, Skřeněře a Janovic. K docházce je průměrně přihlašováno 36 dětí. Školka je spolu se základní školou umístěna v klidné zóně v centru obce.

Základní škola

Základní škola bývala přeplněna dětmi, ale silné ročníky odešly a počet dětí se ustálil v průměru 15 dětí na třídu. Celkový počet dětí je v poslední době okolo 140. Budova školy prošla v posledním desetiletí rozsáhlou rekonstrukcí (zateplení pláště a nová omítka, nová střešní krytina, celková rekonstrukce sociálního zařízení a školní kuchyně, nové vybavení učeben sedacím nábytkem, počítačová učebna,.,,). V roce 2009 bylo pro předškolním a mladší školní děti vybudováno moderní a bezpečné hřiště vybavené dřevěnými prvky a minigolfem. Za školou je ekologický koutek s jezírkem.

Pro tělesnou výchovu žáků, veřejnost a sportovní kluby je vedle školy sportovní areál se dvěma travnatými fotbalovými hřišti, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, kurt na tenis a hřiště na volejbal, také s umělým povrchem. Areál je majetkem obce a provozuje ho SK Čechie a RMSK Cidlina Nový Bydžov.

SSTŘ Hlušice

Výukové centrum SŠTŘ Hlušice má k dispozici domov mládeže s ubytovací kapacitou 150 míst, novou školní kuchyni s jídelnou, sportovní halu o rozměrech 38x19m, dílenský areál a učňovský autoservis se Stanicí technické kontroly, diagnostická pracoviště, pracoviště měření emisí a svářečskou školu. Škola je obklopena zámeckým parkem s chráněnými stromy.

Kultura, občanská vybavenost, služby

Nepřehlédnutelnou dominantou obce je kulturní dům s velkým sálem, kde se obyvatelé scházejí na plesy, pouťové a posvícenské taneční zábavy a tradiční akce pro děti. Posedět můžeme v pohostinství U Martiny, srazy absolventů místní školy se scházejí ve vedlejší vinárně. Při sportovních utkáních se můžeme občerstvit i v kiosku ve sportovním areálu. Nakoupit můžeme ve dvou prodejnách potravin a smíšeného zboží - Hruška a SŠTŘ.

Významným podnikem v obci je V+H Betta a.s. se sídlem ve Vinarech a úřadovna pošty. V obci mají sídlo firmy zabývající se autodopravou,stavitelstvím, truhlářstvím, tesařstvím s pokládkou střech, instalatérstvím ( topení, voda, plyn).

Ze služeb zde najdeme dvě kadeřnictví, modeláž nehtů, cukrářství,autoškolu, opraváře televizorů, autoklempíře, krejčovství.

Sport a volnočasové aktivity

V obci je čilý kulturní a sportovní život. Kromě zmíněné plesové sezóny a zábav se podílejí místní spolky a organizace na dalších akcích. Nejaktivnější SDH pořádá Čarodějnický rej, Pohádkovou cestu, soutěž v chytání ryb, rozsvícení vánočního stromu. MŠ a ZŠ besídku ke Dni matek, výtvarné dílny pro rodiče s dětmi, Den otevřených dveří.

Chloubou aktivit je sportovní činnost. SK Čechie, RMSK Cidlina – oba spolky sdružují úspěšné oddíly v kopané. V rámci činnosti SŠTŘ, SK Čechie a RMSK se v naší obci pořádá řada sportovních soustředění, turnajů a přeborů, obec se stala dějištěm celostátní soutěže dovedností žáků zemědělských učebních a studijních oborů, kterou organizuje Ministerstvo zemědělství ČR.

Významnou práci v zájmové činnosti dětí a mládeže odvádějí ZŠ a MŠ Hlušice

Svá pravidelná setkání mají i senioři. Scházejí se každý měsíc v hasičské zbrojnici. Pořádají besedy, posezení s hudbou a vyjedou i na pěkný výlet.

Přátelé přírody a myslivosti se scházejí na myslivecké chatě MS Tetřev.

V budově OÚ je v pondělí a ve středu otevřena klubovna pro děti a každé pondělí knihovna, obě s přístupem na internet. V úterý se v klubovně pro děti scházejí místní maminky se svými dětmi.

 

 

 

 

Významné změny v obci
1994 počítač. učebna a cvičná kuchyně ZŠ 1 100 000,- 
1995

generální oprava střechy KD

350 000,-
úpravy pohostinství, sociální zařízení 100 000,-
1998 vyčistění a úprava požární nádrže 100 000,-
čistění náhonu v Hlušičkách 50 000,-
vodovod 6 000 000,-
1999
 
kabelizace telefon. sítě  
ítě, plynové kotelny ( KD, pohostinství a ZŠ ) 3 100 000,-

1998-2000 
 
plynofikace obce 10 500 000,-
SŠTŘ 8 500 000,-
sportovní areál 2 500 000,-
2000-01 výměna oken ve staré části budovy ZŠ 850 000,-
oprava rozvodů topení v pohostinství  
2002 generální oprava oken v přístavbě, ZŠ  

 

Starostka Jitka Tichá, místostarosta Mgr.Vladimír Blažej, Josef Archalous, 15členné zastupitelstvo
2004 Žantovák - kaskáda vodních nádrží nákl .1 169 000,-
dot. 935 000,-
rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ 1 600 000,-
vybavení gastro 1 700 000,-
oprava ZŠ havarijní stav  dotace 14 530 000,-
2006 celková rekonstrukce OÚ 10 000 000,-
oprava komunikací u hřiště 780 000,-
víceúčelové hřiště s umělým povrchem 2 500 000,-
   

 

Starosta Jaroslav Trejbal, místost. Ing Jitka Raichová 9členné zastupitelstvo
2007 vichřice KIRIL  
obnova parku v Hlušičkách nákl. 75 000,-
dot. 52 000,-
klubové centrum pro mládež nákl.158 997,-
dot. 79 498,-
stavební úpravy hyg. zařízení ZŠ nákl. 3 200 000,-
dot. 500 000,-
hlušický dětský klub nákl. 29 000,-
dot. 20 000,-
2008 klubovna pro děti nákl. 25 484,-
dot. 20 000,-
vichřice EMMA - oprava škod  
kabiny, ZŠ MŠ střecha, socha,děts.hřiště 300 000,-
stavební úpravy oplocení-hřbitovní zeď nákl. 348 000,-
dot. 278 000,-
nové stoly a židle do KD 196 350,-
2009 výměna oken v pohostinství 350 000,-
moderní a bezpečné hřiště pro školáky nákl. 553 813,-
dot. 463 512,-
prodej pozemků v Polní ulici k výstavbě rod. domů  
cykloturistika -dva altánky  

 

Probíhající akce, na které je podepsána dohoda o poskytnutí dotace
 
2009 kanalizace a ČOV Hlušice předběžné náklady 38 081 000,-
oprava hřbitovního oplocení 614 000,-
oprava márnice 733 000,-
veřejné prostranství Hlušice 2 723 000,-