Obec Hlušice
Hlušice Obec
Obec Hlušice

Obecní úřad

Zpráva z výstavy fotografií

Zpráva z výstavy fotografií

Ve dnech 14. a 15.6.2008 se uskutečnil 7. ročník výstavy fotografií, která se tentokrát uskutečnila v tělocvičně ZŠ.

Ve dnech 14. a 15.6.2008 se uskutečnil 7. ročník výstavy fotografií, která se tentokrát uskutečnila v tělocvičně ZŠ. Za uvedené dva dny se výstavy účastnilo 567 návštěvníků (v roce 2007 jich bylo 447). V pondělí 16.6.2008 dopoledne byla výstava vyhrazena pro žáky ZŠ - těch se společně s učiteli přišlo na akci podívat 108. Celkově tedy výstavu navštívilo 675 občanů obce Hlušice, jejich příbuzných a dalších zájemců z okolních obcí.
Vysoký zájem byl ze strany návštěvníků o dokumenty z dávné i blízké minulosti Hlušic. Propojení výstavy ze současné doby s historickými dokumenty se ukázalo jako velmi přínosné, což návštěvníci kvitovali s povděkem a zaznamenali to velmi často do návštěvní knihy.
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedení ZŠ za velmi aktivní pomoc při přípravě a realizaci výstavy - zejména panu řediteli Kožíškovi a zástupkyni ředitele paní Vaňkové. Velké poděkování patří rovněž za kvalitní přípravu historických částí výstavy panu Prokopovi a panu Pšeničkovi, dále za bezchybné organizační zabezpečení celé akce ze strany pana Prokeše a samozřejmě autorovi výstavy panu Lässigovi.

Jaroslav Trejbal, starosta obce

fotogalerie

Datum vložení: 18. 6. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 6. 2008 0:00