Obec Hlušice
Hlušice Obec
Obec Hlušice

Obecní úřad

Dokumenty

Kanalizační řád stokové sítě obce Hlušice

Reklamační řád kanalizace Hlušice

GDPR (14.29 kB)

Veřejnoprávní smlouva            

 

 Ceník

Darovací smlouva - RMSK Cidlina

Darovací smlouva - TETŘEV

Nařízení obce 1/2019

 

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18POVU1-0079.

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17RGI02-0365.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. DS2018/02854

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. DS2017/02342.

Darovací smlouva

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, č. 16ZPD01-0002.

 

Seznam platných vyhlášek

 

 

Kanalizační řád stokové sítě obce Hlušice - I. etapa

Kanalizační řád kanalizace mimo ČOV obce Hlušice

Kanalizační řád Hlušice jednotná

Kanalizační řád Hlušice splašková