Obec Hlušice
Hlušice Obec
Obec Hlušice

Obecní úřad

Příjem žádostí

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Hlušice
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Hlušice
  Hlušice 51
  503 56 Hlušice
 • e-mailem:  obec.hlusice@seznam.cz
 • elektronickým podáním:  obec.hlusice@seznam.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 495 483 416 


úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Hlušice

pondělí: 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00  
středa: 8.30 - 12.00 13.00 - 17.00  
pátek: 8.30 - 12.00